CastleRUN: Software Simulazione Ottimizzazione Canale Colata

DÖKÜM YOLLUKLARI İÇİN OPTİMİZASYON ARACI

DÖKÜM
YOLLUKLARI İÇİN
OPTİMİZASYON
ARACI

CastleRUN: Importazione Modelli CAD Colata Birden fazla sistemden yalnızca döküm CAD modellerinin doğrudan içe aktarılması (Step, Parasolid ™, Iges, Solidworks ™, Solidedge ™, Catia ™ ve diğer birçok format dahil). Önerilen değişiklikleri hemen uygulamak için 3D CAD modelleme işlevlerini kullanın.
Validazione e ottimizzazione della geometria dei canali di colata mediante una simulazione semplice e veloce dei soli canali Yalnızca yollukların basit ve hızlı simülasyonu yoluyla yolluk geometrisinin doğrulanması ve optimizasyonu. Dakikalar içinde model hazırlama, mesh oluşturma ve simülasyon kurulumu. Sonuçlar dakikalar içinde sunulur ve kolayca yorumlanır.
CastleRUN: Visualizzazione intuitiva del flusso di metallo nei canaliTürbülansı azaltmak ve bölümleri optimize etmek için kalıp yolluklarındaki metal akışının sezgisel görselleştirilmesi. Yolluk girişlerinin doğru boyutlandırılmasının ve kalıp gözüne metal akışının giriş yönlerinin doğrulanması.
CastleRUN: Simulazione dualphase del transitorio di prima faseYolluk geometrisini, enjeksiyon profilini optimize etmek için piston hareketli veya piston hareketsiz olarak birinci faz geçişinin çift fazlı simülasyonu.

Döküm teknolojisindeki kalıp yolluk sisteminin tasarımı son yıllarda daha büyük bir önem kazanmıştır ve genellikle kalıp tasarımcıları için kalıp gözü doldurma ve hatalı ürün seviyesini azaltmakta tek aracı temsil etmektedir. CastleRUN, genel boyut ve ağırlık hedeflerine ulaşmak, enjeksiyon aşaması sırasında enerji kaybını ve hava sıkışmasını en aza indirmek, optimum akış düzenini ve enjeksiyon parametrelerini önizlemek için kalıp tasarımcısıyla birlikte çalışır. CastleRUN, hem hızlı (model hazırlama ve hesaplama sadece birkaç dakika sürer) hem de güvenilir olan kalıp tasarım süreci için yenilikçi bir simülasyon aracıdır. Tasarımcının, parçanın tüm simülasyonunu çalıştırmadan optimum yolluk geometrisini sağlamanın yanı sıra istenen sonuçları elde etmek için farklı çözümleri denemek için bir platform sağlar..

Döküm teknolojisindeki kalıp yolluk sisteminin tasarımı son yıllarda daha büyük bir önem kazanmıştır ve genellikle kalıp tasarımcıları için kalıp gözü doldurma ve hatalı ürün seviyesini azaltmakta tek aracı temsil etmektedir. CastleRUN, genel boyut ve ağırlık hedeflerine ulaşmak, enjeksiyon aşaması sırasında enerji kaybını ve hava sıkışmasını en aza indirmek, optimum akış düzenini ve enjeksiyon parametrelerini önizlemek için kalıp tasarımcısıyla birlikte çalışır. CastleRUN, hem hızlı (model hazırlama ve hesaplama sadece birkaç dakika sürer) hem de güvenilir olan kalıp tasarım süreci için yenilikçi bir simülasyon aracıdır. Tasarımcının, parçanın tüm simülasyonunu çalıştırmadan optimum yolluk geometrisini sağlamanın yanı sıra istenen sonuçları elde etmek için farklı çözümleri denemek için bir platform sağlar.

Kararlı durum hesaplaması

CastleRUN, hız ve akış basınçlarının eksiksiz bir haritasını sunar. Bu harita, türbülanslı akışların, hava sıkışmalarının ve akışkan darboğaz bölgelerinin yanı sıra “tam olarak çalışmayan” yolluk girişlerini tanımlamaya yardımcı olur (örneğin, erimiş metalin yolluk girişlerinin tüm bölümünden girmediği ve/veya çeşitli yolluk girişlerininhızların uygun şekilde dengelenmediği durumlarda).

 

Simulazione Colata: Calcolo in Regime Stazionario

Kararlı durum hesaplaması

CastleRUN, hız ve akış basınçlarının eksiksiz bir haritasını sunar. Bu harita, türbülanslı akışların, hava sıkışmalarının ve akışkan darboğaz bölgelerinin yanı sıra “tam olarak çalışmayan” yolluk girişlerini tanımlamaya yardımcı olur (örneğin, erimiş metalin yolluk girişlerinin tüm bölümünden girmediği ve/veya çeşitli yolluk girişlerininhızların uygun şekilde dengelenmediği durumlarda).

 Simulazione Colata: Calcolo in Regime Stazionario

Çift-Faz

geçiş hesaplama

Yolluğun doldurma geçişinin analizi, erimiş metalin kovan ve yolluktaki davranışını tahmin etmek için birinci fazı hesaba katabilir. Yazılım, operatörün hava sıkışmasını azaltmak için birinci faz hız profilini optimize etmesine olanak tanır. Aynı zamanda, boşlukların daha homojen bir şekilde doldurulması için ikinci fazın optimal müdahale seviyesini ayarlama imkanı sunar.

Çift-Faz

geçiş hesaplama

Yolluğun doldurma geçişinin analizi, erimiş metalin kovan ve yolluktaki davranışını tahmin etmek için birinci fazı hesaba katabilir. Yazılım, operatörün hava sıkışmasını azaltmak için birinci faz hız profilini optimize etmesine olanak tanır. Aynı zamanda, boşlukların daha homojen bir şekilde doldurulması için ikinci fazın optimal müdahale seviyesini ayarlama imkanı sunar.