CastleTHERMO: Il nuovo approccio alla simulazione termica della pressocolata

BASINÇLI DÖKÜM TERMAL SİMÜLASYONU İÇİN YENİ YAKLAŞIMa

BASINÇLI
DÖKÜM
TERMAL
SİMÜLASYONU
İÇİN
YENİ
YAKLAŞIM

BASINÇLI DÖKÜM
DÖKÜM
TERMAL
SİMÜLASYONU
İÇİN
YENİ
YAKLAŞIM

CastleTHERMO: Import Modelli CADFarklı sistemlerden CAD modellerinin doğrudan içe aktarılması (Steam, Parasolid ™, Iges, Solidworks ™, Solidedge ™, Catia ™ ve diğer birçok format dahil).
CastleTHERMO: simulazione completa della termica dello stampo Kalıp termalinin eksiksiz simülasyonu sonunda herkes tarafından erişilebilir. Dökümhanenin dilini konuşan sezgisel bir arayüzde yarı otomatik model hazırlama, mesh oluşturma ve basitleştirilmiş simülasyon kurulumu.
Simulazione fluidodinamicaSoğutma kanallarının içindeki sıvı akışını da hesaba katabilen son derece hassas simülasyon. Yağlayıcı püskürtme aşamasının özellikle karmaşık konfigürasyonlarını gerçekçi bir şekilde hesaba katabilir.
Simulazione Fluidodinamica e TermicaKalıptaki sıcaklık dağılımını dikkate alarak dökümdeki katılaşma porozitelerinin belirlenmesi. Gelişmiş ve özel termoregülasyon çözümlerinin hem döküm kalitesi hem de kalıbın ömrü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

CastleTHERMO ile kalıbın termal döngüsünü simüle etmek mümkündür: tüm kalıbın termal davranışı, son durum için hem termoregülasyon kanallarının etkisi hem de kalıp ayırıcının püskürtülmesi dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde modellenebilir.

CastleTHERMO ile kalıbın termal döngüsünü simüle etmek mümkündür: tüm kalıbın termal davranışı, son durum için hem termoregülasyon kanallarının etkisi hem de kalıp ayırıcının püskürtülmesi dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde modellenebilir.

Kanallarda etkin akış

Termoregülasyon kanallarındaki akışın akışkan dinamiği simülasyonu sayesinde, kalıp parçaları ve akışkanlar arasındaki ısı alışverişi gerçekçi ve otomatik olarak soğutucu akışının bir fonksiyonu olarak belirlenir. Bu şekilde, soğutma zamanlamaları kadar birbirine bağlı soğutma kanalları veya özelleştirilmiş devreler de dikkate alınabilir.

CastleTHERMO: Simulazione Termica

Kanallarda etkin akış

Termoregülasyon kanallarındaki akışın akışkan dinamiği simülasyonu sayesinde, kalıp parçaları ve akışkanlar arasındaki ısı alışverişi gerçekçi ve otomatik olarak soğutucu akışının bir fonksiyonu olarak belirlenir. Bu şekilde, soğutma zamanlamaları kadar birbirine bağlı soğutma kanalları veya özelleştirilmiş devreler de dikkate alınabilir.

CastleTHERMO: Simulazione Termica

CastleTHERMO: Interfaccia user-friendly

Kullanıcı dostu arayüz

Tam kalıp simülasyonu, en karmaşık kalıplar için bile dakikalar içinde kolayca kurulabilir. Katı geometriler, aynı arayüz içinde içe aktarılabilir, değiştirilebilir ve son olarak basitleştirilebilir. Döngü süreleri, yalnızca birkaç fare tıklamasıyla hızlı bir şekilde ayrıntılı olarak belirtilebilir.

Kullanıcı dostu arayüz

Tam kalıp simülasyonu, en karmaşık kalıplar için bile dakikalar içinde kolayca kurulabilir. Katı geometriler, aynı arayüz içinde içe aktarılabilir, değiştirilebilir ve son olarak basitleştirilebilir. Döngü süreleri, yalnızca birkaç fare tıklamasıyla hızlı bir şekilde ayrıntılı olarak belirtilebilir.

CastleTHERMO: Interfaccia user-friendly

Yağlama döngüsünün gelişmiş modellemesi

Ayırıcı madde birikiminin kalıbın termal dengesi üzerindeki etkilerini önceden görmek için robot kolunun hareketi gibi karmaşık yağlama işlemleri ayrıntılı olarak modellenebilir. Benzer şekilde, kurutma sırasında üflenen havanın ve ara aşamalarda doğal konveksiyonun etkileri de dikkate alınır.

Modellazione avanzata del ciclo di lubrifica

Yağlama döngüsünün gelişmiş modellemesi

Ayırıcı madde birikiminin kalıbın termal dengesi üzerindeki etkilerini önceden görmek için robot kolunun hareketi gibi karmaşık yağlama işlemleri ayrıntılı olarak modellenebilir. Benzer şekilde, kurutma sırasında üflenen havanın ve ara aşamalarda doğal konveksiyonun etkileri de dikkate alınır.

Modellazione avanzata del ciclo di lubrifica